Posljednje vijesti
- Ida Hadzimuratovic

Javni poziv za upis u akreditovane programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja: Kuhar, Konobar, Poslastičar i Operater na CNC mašinama možete pronaći OVDJE! Prijavni obrazac na Javni poziv možete pronaći OVDJE!    [...]

- Ida Hadzimuratovic

Centar za edukaciju “DIZART”, objavljuje Na osnovu Ugovora između Općine Novi Grad Sarajevo i Međunarodne organizacije rada – ILO, broj 02/03-11-6972/22 (40371679/0 ILO broj) o implementaciji Projekta “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart za potrebe realizacije Programa obuke i stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba, objavljuje:   JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA CNC TEHNIČARA/OPERATERA I – Uvod Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH. II – Predmet Javnog poziva U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, partner na Projektu Centar za edukaciju Dizart poziva nezaposlene osobe sa evidencije nezaposlenih – Biro Novi Grad Sarajevo ili sa područja Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u Programu obuke i stručnog usavršavanja u trajanju od tri mjeseca za zanimanje CNC tehničar/operater koje će se realizovati u periodu (13. juni – 13. avgust). Cilj provedbe obuke po ovom Javnom pozivu je obuka i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba u… [...]

- Ida Hadzimuratovic

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava i pribora za održavanje higijene za potrebe JU ,,Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE!        [...]

Poslovne vijesti