Posljednje vijesti
- Ida Hadzimuratovic

Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 09/1-0395-1-UO/22 od 10.03.2022. godine, Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki broj: 09/1-0395-2-UO/22 od 17.05.2022. godine, te Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki broj: 09/1-0395-4-UO/22 od 05.08.2022. godine možete pronaći OVDJE!     [...]

- Ida Hadzimuratovic

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Licenci za Windows server 2022 standard edition, za potrebe Javne ustanove ,,Sluzba za zaposljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo možete pronaći OVDJE!    [...]

- Ida Hadzimuratovic

Odluka o izboru kvalifikovanog ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Advokatske usluge i druge pravne usluge možete pronaći OVDJE!    [...]

Poslovne vijesti