konsalting usluge Administrativne usluge

Administrativne usluge

Glavna svrha Administrativne službe je pružanje podrške tehničkim i administrativnim uslugama kako bi čitava organizacija mogla nesmetano raditi.
Administrativne usluge dio su uredskog poslovanja koji se odnosi na rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje.
Administrativni poslovi su tehnički postupci na organizaciji dokumenata i pomoćni uredski poslovi koji obuhvaćaju upis spisa u knjige, razvrstavanje, praćenje ulaznog i izlaznog prometa spisa.

Naše administrativne usluge su:

 • Upravljanje dokumentima i zahtjevima
 • Pribavljanje svih potrebnih dozvola
 • Obrada i prevod dokumenata
 • Slanje emailova i ugovaranje sastanaka
 • Organizacija sastanaka
 • Upravljanje bazama podataka
 • Organizacija i podnošenje projekata
 • Iznajmljivanje i lizing aktivnosti
 • Obrada naloga
 • Stvaranje i zakazivanje biltena
 • Prijem i sortiranje pošte
 • Stvaranje i umrežavanje kontakata
 • Radne dozvole
 • D Viza
 • Privremeni boravak

Konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje vještine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi.

Administracijska podrška

Uz podršku cijelog našeg tima, donosimo vam dragocjeno iskustvo i skupove vještina kako biste obogatili vaše poslovanje ispunjavanjem administrativnih zadataka. Naš tim koristi znanje za procjenu zadataka administracije, usmjeravamo ih u efikasan proces i brzo i tačno ih dovršimo uz održavanje u skladu vašeg poslovanja.

IMerhaba pruža administrativnu podršku kompanijama, menadžerima i poduzetnicima. 

Sa našim uslugama doživljavate ekonomičnost eksternalizacije zadataka administratora ili administratorske podrške, a pritom održavate kvalitetu rada na koji ste navikli. Zapošljavanje radnika za administrativne zadatke pretvara fiksni trošak u promjenjiv trošak, smanjuje troškove zapošljavanja i omogućava središnje održavanje vašeg intelektualnog vlasništva tako da više nikada ne morate trenirati zaposlenika. IMerhaba nudi fleksibilnost vašeg poslovanja, uz pristup raznim vještinama, vidjet ćete povećanje produktivnosti,  kvalitete i smanjenje troškova.

Administrativne usluge

Informacije o našim uslugama

Radna dozvola

Svi strani državljani, koji žele da rade i borave u BiH, moraju imati radnu dozvolu. Zapošljavanje stranaca u BiH uređeno je Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca. Za izdavanje radnih dozvola nadležan je Zavod za zapošljavanje.

Za naše klijente možemo preuzeti cjelokupan proces od kontaktiranja stranih državljanja radi pribavljanja potrebnih informacija, neophodne dokumentacije i organizacije oko odlaska u Upravu za strance, kao i sprovođenja kompletne procedure pred nadležnim državnim organima od podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka do dobijanja radne dozvole.

D Viza

Viza za dugoročni boravak – Viza D omogućava ulazak i boravak u BiH u periodu od 180 dana u toku jedne godine i omogućava podnošenje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u BiH. 

Viza za dugoročni boravak izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine i to kada je za boravak u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od 180 dana. 

Privremeni boravak

 Izvan BiH zahtjev se podnosi Službi za poslove sa strancima putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH, a u BiH neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima.
Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo u sljedećim slučajevima:
–       ako je u BiH ušao sa vizom za dugoročni boravak (Viza D),
–       ako je državljanin zemlje bezviznog režima.

 Uz zahtjev za odobrenje – produženje privremenog boravka stranac je dužan dostaviti dokaze kojima opravdava boravak po traženom osnovu.

Upravljanje dokumentima i zahtjevima

Pružamo sve usluge uredskih, tajničkih i dostavljačkih poslova: odlasci u banku, poštu, mirovinsko, zdravstveno osiguranje; pomoć oko uvoza/izvoza robe (packing liste), pisanje službenih dopisa na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku.

Obrada i prevod dokumenata

Pružamo usluge na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku bez obzira o kojim dokumentima se radi. 

Davanje usluga sjedišta društvu

Nudimo uslugu sjedišta društva – na našoj adresi možete imati svoje središte. Mi brinemo za Vašu poštu i obavještavamo Vas o svim novostima.

Trebate savjet ?

Naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?