Naš pristup 

Osnovna djelatnost kompanije “IMerhaba Konsalting” su  kombinirane kancelarijske, administrativne i uslužne djelatnosti.  Naša konsalting firma unapređenjem znanja, vještina i stručnosti svog stručnog tima, uvijek je spremna pružiti  klijentima mogućnost za   rješavanje raznovrsnih poslovnih problemskih situacija.

Nakon što smo istraživanjem  tržišta uočili nedostatak kompanija u pružanju specijaliziranih i inovativnih rješenja, koje klijentima mogu ponuditi širi spektar usluga po sloganu „sve na jednom mjestu“ – odlučili smo se djelovati na tom principu.

 

IMerhaba konsulting tim pristupa svakom poslu klijenta kao da je naš vlastiti. Vjerujemo da bi konsalting firma trebala biti više od savjetnika. Stavljamo se u cipele naših klijenata, usklađujemo svoje podsticaje s njihovim ciljevima i surađujemo kako bismo otključali puni potencijal njihovog poslovanja. To gradi duboke i ugodne odnose.

Za pravi ishod potreban je pravi pristup. Konsultacije sa IMerhaba pristupaju radu primjenjujući njegova vanjska znanja na interni način rada vaše organizacije. Znamo da za maksimiziranje potencijala uspjeha za vašu kompaniju moramo oblikovati naše stručne savjete na način koji je primjenjiv na vaš način poslovanja. To nam omogućava stvaranje bliskih odnosa sa našim klijentima.

Savjetovanje u poslovanju

Imerhaba Consulting svojim poslovnim savjetovanjima te Centrom za poslovnu edukaciju podržava mala i srednja poduzeća i Startup-ove iz zemlje i inozemstva prilikom poboljšanja njihovih procesa, organizacije i profitabilnosti.

Projekti

Upravljanje projektima jedna je od naših glavnih specijalnosti. Naši lideri za upravljanje projektima uspješno su upravljali projektima različitih veličina – sve od velikih projekata na nivou cijelog poduzeća do malih projektnih timova koji implementiraju inicijative.

Pravne usluge

Pravni savjetnik savjetuje ljude, preduzeća i druge organizacije oko bilo kakvih pravnih obaveza ili pitanja kojih bi mogli biti svjesni. Pružamo pravne savjete temeljitim istraživanjem sektora u kojem radi klijent i pripremamo pravne dokumente. 

Usluge računovodstva

Glavni zadatak računovodstvenog savjetnika je pomoći menadžmentu, kao i vlasnicima dionica da razumiju različite izvještaje koje stvara knjigovođa. Oni proučavaju predstavljene podatke i pomažu upravi da shvati što podaci i brojevi predstavljaju za organizaciju. 

Administracija

Uz podršku cijelog našeg tima, donosimo vam dragocjeno iskustvo i skupove vještina kako biste obogatili vaše poslovanje ispunjavanjem administrativnih zadataka. 

Virtualni ured

Danas u svijetu je sve više zastuplje sistem Virtualnog ureda da li kod Start-up firmi ili kod malih i velikih preduzeća  koja nisu ograničena prostorom obavljanja svojih djelatnosti.

Trebate pomoć ?

Kontaktirajte nas i naš tim ce Vam rado pomoći.


Kontaktirajte nas

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?


get a quote