konsalting usluge računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge su glavni zadatak računovodstvenog savjetnika da pomogne menadžmentu, kao i vlasnicima dionica da razumiju različite izvještaje koje stvara knjigovođa. Oni proučavaju predstavljene podatke i pomažu upravi da shvati što podaci i brojevi predstavljaju za organizaciju. Oni takođe analiziraju finansijske izvještaje i skreću pažnju rukovodstva na najvažnije brojeve. Kod nas možete dobiti sve računovodstvene usluge, ali i vođenje vaših poslovnih knjiga, obračun plata, bilans stanja i uspjeh kao i ostale zakonske obaveze.

Financijsko predviđanje još je jedan važan zadatak računovodstvenih konsultanata. Oni pomažu u utvrđivanju profitabilnosti organizacije. Analizom dospjelih računa mogu se utvrditi područja na kojima se može uštedjeti novac i kojom metodom. Ovi savjetnici mogu dodatno pomoći organizaciji da poboljša svoje knjigovodstvene procese postavljanjem praksi koje osiguravaju dosljednost u računovodstvu. Mogu dalje analizirati računovodstvene zahtjeve i otkriti jesu li potrebne dodatne usluge.

Stručno i precizno vođenje poslovnih knjiga je osnova za uspješno upravljanje poduzećem. Knjigovodstvene usluge pružamo poduzetnicima raznovrsnih djelatnosti. Na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava obavljamo unos podataka u naš sustav, dok isto tako nudimo i usluge unosa podataka u sustav klijenta.

Ovisno o potrebama klijenata bruto bilanca može uz bosanski jezik biti i na njemačkom ili engleskom jeziku.

Jamčimo Vam pouzdanost u vođenju Vaših poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim standardima i zakonskim propisima. 

IMerhaba obavlja za vas sljedeće računovodstvene usluge:

 • Vođenje glavne i pomoćne knjige
 • Evidencija i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Obračun zarada
 • Platni promet
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost
 • Poreske prijave poreza na imovinu
 • Priprema finansijskih izveštaja
 • Statistički izveštaji za državne institucije
 • Vođenje paušalnih agencija

Financijsko izvještavanje i konsolidacija

IMerhaba uz obavezna zakonom propisana izvješća nudi i izradu izvještaja klijentima u skladu s njihovim internim potrebama. U skladu sa zakonskim propisanim rokovima dostavljamo sva potrebna izvješća elektronskim putem u nadležne državne institucije. Isto tako nudimo i usluge izrade financijskih izvještaja temeljem dostavljenih nam Vaših bruto bilanci i dodatnih potrebnih podataka.

Uz bosanski jezik izvještaje možemo sastaviti na njemačkom i engleskom jeziku.

Nudimo Vam usluge izrade konsolidiranih financijskih izvještaja te izradu poslovnih politika za Vaše društvo.

Naše područje specijalizacije uključuje i preuzimanje lokalnih financijskih izvještaja te njihov prijenos u sustav izvještavanja za potrebe matice odnosno koncerna (u skladu s HGB-om, IFRS-om ili US-GAAP-m).

Konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje vještine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi.

Vođenje glavne i pomoćne knjige

Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se SUSTAVNO i KRONOLOŠKI upisuju
poslovni događaji na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima, rashodima i financijskom
rezultatu.

Glavna knjiga  služi za knjiženje izrađenih temeljnica. U njoj se otvara posebna kartica za svaki konto koji je knjižen putem temeljnice. Kartica se zove prema tom kontu.

Budući da obuhvaća promjene na svim računovodstvenim kategorijama, za glavnu knjigu se
kaže da je sveobuhvatna evidencija.

Pomoćne poslovne knjige služe za detaljnije prikazivanje nekih pozicija evidentiranih u
glavnoj knjizi. Dopuna su osnovnim poslovnim knjigama tako što raščlanjuju neki račun
(konto) glavne knjige ili tako što sadržavaju podatke koji služe kao nadopuna računima
glavne knjige.
Iako je glavna knjiga sveobuhvatna evidencija, ona ipak nije dovoljno detaljna. Ako poduzeće
ima potrebu za detaljnijim informacijama o nekoj poziciji glavne knjige, organizira se vođenje
pomoćnih poslovnih knjiga. Razlikujemo dvije vrste pomoćnih poslovnih knjiga:
– analitička evidencija (analitička knjigovodstva),
– druge pomoćne knjige.

Uz bosanski jezik izvještaje možemo sastaviti na njemačkom i engleskom jeziku.

Evidencija i obračun amortizacije osnovnih sredstava

Evidentiramo poslovne događaje vezane uz sticanje, korištenje i prodaju osnovnih sredstava. Evidencija vrijednosnih promjena osnovnih sredstava osim troškova amortizacije može uključivati promjene zbog umanjenja vrijednosti ili jačanja osnovnih sredstava.

Finansijsko knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo je poslovna funkcija koju moraju da obezbede sva pravna lica i preduzetnici, osim preduzetnika paušalaca, kojima Poreska uprava na njihov zahtev, a ukoliko ispunjavaju određene uslove, dozvoljava da ne vode poslovne knjige.

Obračun plata

Osnovne zarade – koja predstavlja vrednost konkretnih poslova i zadataka na radnom
mestu zaposlenog i vreme rada na tim poslovima.
Elementi za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po osnovu radnog učinka utvrđuje se
opštim aktom poslodavca – kolektivni ugovor ili pravilnik o radu.
Elemenat za obračun zarade može biti koeficijenat posla i cijena rada po koeficijentu, osnovna
zarada po radnom satu ili osnovna zarada u fiksnom mjesečnom iznosu

Platni promet

Platni promet je neizostavan dio gospodarskog sustava svake zemlje i njegova je temeljna funkcija omogućavanje sigurne i učinkovite uporabe novca kao sredstva plaćanja kao i izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija odnosno prijenos sredstava od platitelja primatelju plaćanja. Uspješno i sigurno funkcioniranje platnog prometa iznimno je važno i za središnju banku, instituciju odgovornu za funkcioniranje platnog prometa u zemlji kao i za cjelokupni financijski sustav i sve njegove sudionike.

Porez na dodatnu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost /PDV predstavlja svefazni porez na promet koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno-prodajnog ciklusa, ali samo na iznos dodane vrijednosti koja se oblikovala u toj fazi, a ne na cjelokupnu.

 • Računovodstvene usluge
 • od 100 KM
 • Knjigovodstvo
 • Plaće
 • Porezi
 • Ostali računovodstveni zahtjevi
 • Kontaktirajte nas
Trebate savjet ?

Naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel