pravne savjetnik i usluge

Pravni savjetnik

Pravni savjetnik savjetuje ljude, preduzeća i druge organizacije oko bilo kakvih pravnih obaveza ili pitanja kojih bi mogli biti svjesni. Pružamo pravne savjete temeljitim istraživanjem sektora u kojem radi klijent i pripremamo pravne dokumente. Naš pravni savjetnik pruža sve relevantne pravne savjete našim klijentima da bi osigurali da naši klijenti i njihovi poslovi budu u skladu sa zakonom. 

 

Osnivanje društva

Pravne usluge

Ako trebate pravni savjet, izradu ugovora, punomoći ili drugog akta? Brine Vas kupoprodaja nekretnina, upis u zemljšne knjige?
Želite registrovati privredno društvo, nevladinu organizaciju?
Ovo su samo neke od usluga koje obavljamo za naše klijente. Za sve pravne situacije, obratite se nama i naš pravni savjetnik će Vam pružiti vrhunske usluge. 

IMerhaba se bavi pružanjem usluga savjetovanja (konsalting) koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje i pružanjem pravnog savjetovanja iz različitih oblasti prava.

Konstalting koji obavlja „IMerhaba“ se odnosi na sljedeće oblasti prava:

  • Privredno pravo
  • Građansko pravo
  • Radno pravo
  • Upravno pravo
  • Ostali podnesci

Savjetovanje, pripremu i izradu gore navedenih pravnih akata radimo kvalitetno i profesionalno uz visoko uvažavanje naših klijenata.

O pravnim uslugama

Privredno pravo

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede i odnosi se na skup pravnih normi koje uređuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti.

Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja.

Za naše klijente vodimo postupak pripajanja i spajanja privrednih subjekata, promjene oblika društva, smanjenje i povećanje osnovnog kapitala društva, dajemo savjete o upravljanju imovinom spojenih društava.

Građansko pravo

Našim klijentima nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.

Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih na osnovu ugovora, postupke poništavanja nezakonitih ugovora.

Našim klijentima nudimo savjetovanje i izradu Ugovora o prodaji, Ugovora o razmjeni, Ugovora o zakupu, Ugovora o zajmu, Ugovora o posluzi, Ugovora o djelu, Ugovora o ortakluku, Ugovora o nalogu, Ugovora o komisionu, Ugovora o posredovanju kao i Ugovora o faktoringu.

Radno pravo

Radno pravo je pravna grana koja sadrži norme o osnovnim načelima, organizaciji rada i sistemu radnih odnosa, o zasnivanju trajanju i prestanku radnog odnosa, o organizaciji i zaštiti lica u radnom odnosu, o sistemu prava i dužnosti za vrijeme trajanja radnog odnosa, o sistemu odgovornosti kao i o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa.

Naš pristup se ogleda u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za naše klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu troškova i drugih pravnih i financijskih posljedica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima.

Našim klijentima vršimo usklađivanje ugovora i internih akata sa Općim kolektivnim ugovorom kao i sa granskim kolektivnim ugovorima na optimalan način i sukladno pravu stvaramo najoptimalnije uslove za regulisanje radnih odnosa unutar različitih vrsta i tipova društava.

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.

Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera.

Sa stanovišta provođenja zakonitosti, zaštite građana i djelotvornosti uprave vrlo su važne norme upravnog postupka. To su norme koje određuju način rada nosioca upravne djelatnosti u donošenju upravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama pojedinih subjekata.

Savjetovanje pri izradi društvenih ugovora

Društveni ugovor je politički i filozofski koncept kojim se objašnjava odnos između pojedinaca i vlasti. Zagovornici teorije društvenog ugovora tvrde da se pojedinci ujedinjuju u političku zajednicu na osnovu uzajamne saglasnosti i pristajanja da se pridržavaju zajedničkih pravila i da prihvate određene obaveze kako bi zaštitili sebe i jedni druge od nasilja i drugih nepravdi. Naši pravni savjetnici su tu da zaštitimo Vas i vaše poslovanje.

Savjetovanje pri osnivanju firmi

Mi pripremimo sve što je potrebno za registraciju kompanije, nudimo vam sve instrukcije i procedure, otvorimo preduzeće, bankovni račun i sve ostalo potrebno. S obzirom na to da svaki naš pravni savjetnik poznaje BiH zakone, jednostavnije će vam pojasniti specifičnosti na koje morate posebno obratiti pažnju pri poslovanju.

Konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje vještine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi.

Trebate savjet ?

Naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?