upravljanje-građevisnkim-projektom

Upravljanje projektima u građevinarstvu

Upravljanje projektima u građevinarstvu jedna je od naših glavnih specijalnosti. Naši lideri za upravljanje projektima u građevinarstvu uspješno su upravljali projektima različitih veličina – sve od velikih projekata na nivou cijelog poduzeća do malih projektnih timova koji implementiraju inicijative. Bilo da spašavate projekat koji nije van kursa ili razvijamo metodologije za omogućavanje budućeg uspjeha projekta, mi posjedujemo stručnost i iskustvo da biste tamo stigli. Naši savjetnici mogu padobraniti u bilo kojoj fazi životnog ciklusa projekta, zasukati rukave i doći do njega.

Vodić za dobijanje dozvole za gradnju izgleda ovako : 

 • urbanistička saglasnost
 •  izvod iz katastra za pripadajuću građevinsku parcelu
 •  dokaz o pravu građenja /zemljišno-knjižni izvadak
 • idejni projekat
 • glavni ili izvedbeni projekat 
 • saglasnosti pribavljene na projektnu dokumentaciju 
 • prevedeni glavni (izvedbeni) projekt sa potvrdom o izvršenoj nostrifikaciji ako je projekt izrađen u inostranstvu 

U slučaju da vam je ova procedura zahtjevna ili vam oduzima previše vremena mi smo tu za vas.

Upravljanje projektima

Vođenje projekta sposobnost je upravljanja serijom vremenski određenih zadataka što rezultira uspješnim postizanjem cilja. Vođenje projekta zahtjeva stručna znanja, vještine, iskustva i osobine voditelja projekta. Iznimno je važan dio ostvarenja cjelokupnog rješenja koji obuhvaća integraciju svih procesa na projektu sa ciljem isporuke jedinstvenog rješenja.Naš tim je specijalizovan za upravljanje projektima u građevinarstvu, također ako želite uštediti vrijeme naš tim će preuzeti cjelokupan proces upravljana projektima u građevinstvu od početka do kraja za vas.

Ukoliko želite od vlastite investicije napraviti biznis, te vam je potreban Biznis plan ili Marketing plan, mi smo i tu za vas: 

 • Marketing plan
 •  Biznis plan/ Strateško planiranje

      – organizacija procesa

      – SWOT analiza

      – izrada plana

      – implementacija

Kako do dozvole za gradnju ?

Prvi korak

Idejni projekat

Idejni projekat je redovito prvi korak u projektiranju i temelj za bilo kakav daljnji konkretan razvoj projekta. Idejnim projektom dolazi se do ideje kolika bi bila veličina buduće građevine, kako bi izgledao njezin položaj, oblikovanje i orijentacija na čestici.

Idejni projekat jeste projekat kojim se određuju: položaj, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi izgradnje objekta, elementi održavanja objekta i vrednost objekta kao i opravdanost za izgradnju objekta.

Idejni projekt ne vodi ka konačnoj dozvoli niti je temelj za gradnju no služi kao izvrsna podloga za daljnju razradu i svakako je dio posla u kojem se najbolje uočava ekspertiza arhitekta i najavljuje vrijednost buduće građevine.

Za potrebe dobijanja urbanističke dozvole vršimo izradu idejnih projekata ,za sve vrste objekata.

Idejni projekat sadrži:

–  tehnički opis
–  idejno rješenje objekta: situacija, tlocrte, presjeke, fasade objekta, 3D prikaz.

Naša rješenja su moderna, inovativna, funkcionalna, prilagođena lokaciji, okruženju, ambijentu lokalne arhitekture.

Za projektovanje uzimamo u obzir sve vaše potrebe, zahtijeve, specifičnosti projektnog zadatka!

Drugi korak

Glavni projekat

Glavni projekat slijedi idejni. To je projekt kojeg uvijek morate imati, bilo da gradite jednostavne građevine ili ishodite građevinsku dozvolu. Uostalom zato se i zove “glavni”.
Glavni projekt osim arhitektonske uključuje i druge struke (statičar, strojar, inž. elektrotehnike) i njime se ispunjavaju svi aktualni standardi i zahtjevi za gradnju.
U glavnom projektu se razrađuje idejna varijanta i po njemu se u konačnici izvodi zgrada sa svim instalacijama, materijalima, vanjskom oplatom, izolacijom itd.
Glavnim projektom se ishodi građevinska dozvola i građevina koja je izvedena po glavnom projektu može dobiti uporabnu dozvolu.

Glavni projekat se izrađuje u više faza i obavezno sadrži:

     – naziv i registraciju pravne osobe koja vrši projektovanje

     – urbanističku saglasnost

     – popis odgovornih projektanata za sve faze projekta

     – projektni zadatak ovjeren od strane investitora

     – opće i posebne uslove, propise, standarde i norme za građevinu

     – tehnički opis za sve radove sa dokaznicom površina

     – predmjer i predračun radova, materijala i opreme

     – termički proračun objekta

     – arhitektonski projekat sa nacrtima

     – konstrukcijski projekat(statički proračun, planovi oplate i pozicija, armatura) -projekat ViK

     – projekat elektro instalacija

     – projekat mašinskih instalacija

     – tehnološki projekat

     – projekat vanjskog uređenja

Treći korak

Izvedbeni projekti

Izvedbeni projekat je vrsta projekta koja nije nigdje uvjetovana no spada u kategoriju laički rečeno “uvijek dobro dođe”. Tako će izvedbeni projekt najbolje poslužiti kod većih i zahtjevnijih građevina ili objekata kod kojih postoje primjerice razlike u nivoima.
Prevedeno na jednostavan jezik izvedbeni projekt može izvanredno koristiti kao uputstvo ili vodič za majstore i izvođače.
Sve kako bi izvedba bila lakša i kako bi se spriječile improvizacije i drugi kreativni zahvati.
Prije početka izgradnje objekta potrebno je dobiti građevinsku dozvole nadležne opštine.
Za te potrebe izrađujemo glavne i izvedbene projekte.

Izvedbeni projekat sadrži:

– opšti dio (rješenje o registraciji), uvjerenja od fazera
– arhitektura (situacija, tlocrti, presjeci, specifikacija stolarije)
– statika
– vodovod i kanalizacija
– elektroinstalacije
– projekat grijanja

Projekat je ovjeren od strane firme.

Legalizacija već izgrađenih objekata.

Pod legalizacijom se podrazumijeva donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, naknadnom odobrenju za građenje i naknadnoj upotrebnoj dozvoli, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju za građevine i druge izvedene radove u prostoru izgrađene bez odobrenja za građenje, kuća za odmor izgrađenih bez odobrenja za građenje, rješavanje pravnog statusa građevina privremenog karaktera.
Izgrađenom građevinom, smatra se građevina na kojoj su izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cjelini ili je završen dio građevine koji se može samostalno koristiti.

Ukoliko imate već izgrađen objekat, obratite nam se. Za vaše potrebe radimo izradu glavnih projekata za dobijanje građevinske dozvole ili prepustite nama kompletno upravljanje projektima u građevinarstvu.

Konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje vještine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi.

Naš cjenovnik

 • SWOT Analiza
 • 1500 KM / projektu
 • Interne snage
 • Interne slabosti
 • Mogućnosti u spoljašnjem okruženju
 • Prijetnje u spoljašnjem okruženju.
 • Kontaktirajte nas
Trebate savjet ?

Naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

IMerhaba Konsalting agencija je neprocjenjiv partner. Naši timovi surađivali su kako bi podržali rastuće polje praktičara koji koriste kolektivni uticaj.

konsalting agencija
Anela Mešić
Direktor , Royal Travel

Cjenovnik za izradu građevinskog projekta

 • Idejni projekat
 • 10 KM / m²
 • Tehnički opis
 • Idejno rješenje
 • Tlocrt
 • Presjek
 • 3D prikaz
 • Kontaktirajte nas
 • Glavni projekat
 • 3 KM / m²
 • Predracun radova, materijala i opreme
 • Termički proračun objekta
 • Arhitektonski projekt
 • Projekat elektro instalacija
 • Projekat vanjskog uređenja
 • Kontaktirajte nas
 • Izvedbeni projekat
 • 1 KM / m²
 • Arhitektura
 • Elektroinstalacije
 • Projekt grijanja
 • Statika
 • Statika
 • Kontaktirajte nas

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?