Konsalting Usluge

O konsalting uslugama
Konsalting usluge i savjeti pomažu pojedincima i organizacijama da postignu što bolje rezultate u njihovim karijerama ili poslovanjima. Naše savjetodavne usluge usmeravaju na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa internim ciljevima organizacije. Konsalting usluge su izuzetno značajne, naročito u fazama razvoja i unapređenja poslovanja.
Poslovno savjetovanje

Ponekad je potrebno sagledati izazov iz druge perspektive. Naša usluga poreznog i poslovnog savjetovanja vam mogu pružiti tu perspektivu, koju smo razvili kroz mnogo godina iskustva.

read more
Projekti

Svjesni smo da svaka organizacija izgleda, ponaša se i pristupa drugačije te prema tome prilagođavamo svoj pristup upravljanju projektima.

read more
Pravne usluge

IMerhaba se bavi pružanjem usluga savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje i pružanjem pravnog savjetovanja iz različitih oblasti prava.
Konstalting i usluge koji obavlja kompanija „IMerhaba“ se odnosi na oblasti prava kao što su Privredno pravo, Građansko pravo, Radno pravo, Upravno pravo.
Uz navedene oblasti prava, također imamo posebnu ponudu za osnivanje firme ili osnivanje obrta, budite slobodni da istražite našu cjelokupnu ponudu pritiskom na dugme ispod “Read More”.

read more
Usluge računovodstva

Glavni zadatak računovodstvenog savjetnika je pomoći menadžmentu, kao i vlasnicima dionica da razumiju različite izvještaje koje stvara knjigovođa.

read more
Administracija

Administrativne usluge dio su uredskog poslovanja koji se odnosi na rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje.

read more
Virtualni Ured

Virtualni ured funkcionira kao udaljeni ured gdje zaposlenici obavljaju zadatke putem interneta, bez obzira na vrijeme ili mjesto gdje se nalaze.

read more
Savjetodavne usluge
Za sve navedene usluge naša firma Vam može pružiti konsalting usluge i profesionalne savjete koje od navedenih usluga su efikasna rješenja za Vaš biznis kao i detaljniju analizu o svim benefitima koje bi imali korištenjem ovih usluga. Naš glavni cilj i izazov koji svi naši uposlenici žele da osiguraju i svojim savjetodavnim uslugama ostvare je da svaki klijent osjeti da konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje veštine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi. Mi smo tu da riješimo Vaše probleme i nedoumice , kontaktirajte nas i prepustite brigu nama.