O konsalting uslugama
Konsalting usluge i savjeti pomažu pojedincima i organizacijama da postignu što bolje rezultate u njihovim karijerama ili poslovanjima. Naše savjetodavne usluge usmeravaju na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa internim ciljevima organizacije. Konsalting usluge su izuzetno značajne, naročito u fazama razvoja i unapređenja poslovanja.


konsalting usluge savjetovanje u poslovanju

Poslovno savjetovanje

Ponekad je potrebno sagledati izazov iz druge perspektive. Naša usluga poreznog i poslovnog savjetovanja vam mogu pružiti tu perspektivu, koju smo razvili kroz mnogo godina iskustva.


read more


doo osnivanje firme

Osnivanje firme

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), je svakako najzastupljeniji oblik privrednog društva sa svojstvom pravnog lica i najčešći je izbor privrednog društva u svetu biznisa kod nas.


read more


Radne Dozvole

Strani državljani koji nisu državljani Europske unije i žele raditi u BiH trebaju radnu dozvolu. Zapošljavanje stranaca u BiH uređeno je Zakonom o zapošljavanju i radu stranaca.


read more


upravljanje-građevisnkim-projektom

Projekti

Svjesni smo da svaka organizacija izgleda, ponaša se i pristupa drugačije te prema tome prilagođavamo svoj pristup upravljanju projektima.


read more


pravne savjetnik i usluge

Pravne usluge

IMerhaba se bavi pružanjem usluga savjetovanja koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje i pružanjem pravnog savjetovanja iz različitih oblasti prava.


read more


konsalting usluge računovodstvene usluge

Usluge računovodstva

Glavni zadatak računovodstvenog savjetnika je pomoći menadžmentu, kao i vlasnicima dionica da razumiju različite izvještaje koje stvara knjigovođa.


read more


konsalting usluge Administrativne usluge

Administracija

Administrativne usluge dio su uredskog poslovanja koji se odnosi na rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, evidentiranje i pretraživanje.


read more


virtualni ured

Virtualni Ured

Virtualni ured funkcionira kao udaljeni ured gdje zaposlenici obavljaju zadatke putem interneta, bez obzira na vrijeme ili mjesto gdje se nalaze.


read more

Savjetodavne usluge
Za sve navedene usluge naša firma Vam može pružiti konsalting usluge i profesionalne savjete koje od navedenih usluga su efikasna rješenja za Vaš biznis kao i detaljniju analizu o svim benefitima koje bi imali korištenjem ovih usluga. Naš glavni cilj i izazov koji svi naši uposlenici žele da osiguraju i svojim savjetodavnim uslugama ostvare je da svaki klijent osjeti da konsultacije sa IMerhaba- pomaže kompanijama da procjene svoje veštine i izaberu novi pravac koji talente tima i resurse najefikasnije koristi. Mi smo tu da riješimo Vaše probleme i nedoumice , kontaktirajte nas i prepustite brigu nama.